Hinachirashi-Lunchmenü / 恒例 ひなちらしランチ 桜餅つき

Hinachirashi-Lunchmenü   €15,00

Chirashi-Sushi, Beilagen, Miso-Suppe und Sakura-Mochi.
 ひなちらしランチ 桜餅つき